DỰ ÁN BITEXCO FINANCIAL Q1

05-10-2015

Năm 2009, H2L đã cung cấp và lắp đặt các bồn chứa nước sinh hoạt bằng FRP và bồn nước chữa cháy bằng HDG cho dự án này và đã vinh dự nhận được chứng nhận của CĐT về chất lượng của sản phẩm.

Năm 2009, H2L đã cung cấp và lắp đặt các bồn chứa nước sinh hoạt bằng FRP và bồn nước chữa cháy bằng HDG cho dự án này và đã vinh dự nhận được chứng nhận của CĐT về chất lượng của sản phẩm.

 

1. Product: 01 FRP panel tank

 

01 tank 105m3: 8.5 (4+4.5)mL x 5mW x 2.5mH

 

2. Product: 01 HDG panel tank

 

01 tank 80m3: 6.5 (3+3.5)mL x 5mW x 2.5mH